Giới thiệu
Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh

Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, được thành lập theo số 976/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh và ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh quản lý. 

 

  1. Tên gọi, trụ sở và vốn điều lệ:

Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, được thành lập theo số 976/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh và ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh quản lý.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ , hạch toán độc lập, được sử dụng con dấu của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

-   Vốn điều lệ của Quỹ: 20 tỷ đồng (Hai mươi tỷ đồng).

-   Tên gọi của Quỹ: Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh (gọi tắt là Quỹ)

-   Địa chỉ trụ sở chính: Đường 30/4, phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

-   Điện thoại: 0276.3811288

-   Fax: 0276.3813661

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng: tiếp nhận vốn ngân sách tỉnh cấp; hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc, cho vay đầu tư cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển.

* Nhiệm vụ của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh:

-   Thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

-   Tiếp nhận nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hạn mức giải ngân;

-   Quản lý và điều hành Quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của Quỹ;

-   Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn tài trợ, viện trợ, vốn uỷ thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

-   Hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc, cho vay đầu tư đối với các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh; hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn được ưu đãi về lãi suất và bảo lãnh tín dụng từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; ưu tiên vay vốn tín dụng từ ngân hàng phát triển và các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật; được vay ưu đãi theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

-   Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước;

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân giao.

Tin bài khác

Văn kiện đại hội VIII của Đảng Lịch tiếp công dân
Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đ/c Trần Việt Tân- thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo tổng kết Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 Đoàn viên Chi đoàn tham gia “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, tại Đồi 82, Tân Biên, Tây Ninh Đoàn viên Chi đoàn chăm sóc cây xanh, tỉa cây, nhổ cỏ Thí sinh của các Chi đoàn tham gia Hội thi kể chuyện “Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói ” Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” Hiến máu nhân đạo Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh

Giá vàng ĐVT:tr.đ/lượng

Tiện ích
© 2015 Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
Địa chỉ: Đường 30/04, P.1, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3811288 - Fax: (0276) 3813661