Giới thiệu
Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Tây Ninh

Tên gọi:

Tên đầy đủ: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh.

Tên giao dịch quốc tế của Quỹ: Tay Ninh Environment Protection Fund.

Tên viết tắt: TEPF.

Địa chỉ: Đường 30-4, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Fax: 0276.3813661

Điện thoại: 0276.3811288 (Phòng tổ chức hành chính)

Nhiệm vụ:

Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Tây Ninh là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Sở Tài chính. Ủy thác cho cho Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh quản lý.

Quỹ có chức năng tiếp nhận vốn từ nguồn ngân sách, vốn tài trợ, viện trớ, huy động từ các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật để tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với các dự án đầu tư cho các chương trình dự án về phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, qua đó góp phần cải thiện chất lượng môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương.

Hội đồng quản lý:

- Ông: Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản lý.

- Bà: Nguyễn Thị Hà - Phó Giám đốc – Phụ trách Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh - Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

- Bà: Nguyễn Thị Hiếu - Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh - Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

- Ông: Lương Minh Trí - Phó Giám đốc - Sở Tài Chính tỉnh Tây Ninh -Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

- Ông: Phạm Lưu Nhạn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh - Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Ban Kiểm soát:

- Bà: Huỳnh Vương Hiếu - Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp- Sở tài chính tỉnh Tây Ninh - Trưởng Ban Kiểm soát.

- Ông: Huỳnh Võ Tuyết Hân  - Phó trưởng phòng Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh - Thành viên Ban Kiểm soát.

 - Bà Nguyễn Dương Thanh Thảo - Chuyên viên phòng Kinh tế Tài chính – UBND tỉnh - Thành viên Ban Kiểm soát.

Cập nhật ngày 02/03/2020

Tin bài khác

Văn kiện đại hội VIII của Đảng Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Công khai minh bạch Lịch tiếp công dân Báo cáo tài chính năm 2022
Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đ/c Trần Việt Tân- thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo tổng kết Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 Đoàn viên Chi đoàn tham gia “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, tại Đồi 82, Tân Biên, Tây Ninh Đoàn viên Chi đoàn chăm sóc cây xanh, tỉa cây, nhổ cỏ Thí sinh của các Chi đoàn tham gia Hội thi kể chuyện “Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói ” Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” Hiến máu nhân đạo Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh

Giá vàng ĐVT:tr.đ/lượng

Tiện ích
© 2015 Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
Địa chỉ: Đường 30/04, P.1, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3811288 - Fax: (0276) 3813661