Giới thiệu
Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh

Tên gọi:

  Tên đầy đủ: Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh.

  • Tên giao dịch quốc tế của Quỹ: Tay Ninh Co-operative Assistance Fund.
  • Tên viết tắt: TNCAF.

Địa chỉ: Đường 30-4, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

  • Fax: 0276.3813661
  • Điện thoại: 0276.3811288

Nhiệm vụ:

- Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định thành lập và ủy thác cho Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh quản lý.

- Quỹ có chức năng nhận vốn do ngân sách tỉnh cấp; hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc, cho vay và cho vay vốn lưu động, đầu tư cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển

Hội đồng quản lý

- Ông La Hữu Nghị - Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh  - Chủ tịch Hội đồng quản lý.

- Bà Nguyễn Thị Hà - Phó Giám đốc – Phụ trách Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh - Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

- Ông Nguyễn Văn Đước - Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Tây Ninh - Thành viên Hội đồng quản lý.

- Ông Phạm Lưu Nhạn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Tây Ninh - Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

-  Ông Trần Văn Nhanh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh - Thành viên Hội đồng quản lý.

Ban kiểm soát:

- Bà Đỗ Hòa Huyền Vân - Chuyên viên Sở Tài chính - Trưởng Ban kiểm soát.

- Ông Lê Bảo Dân - Phó Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh - Thành viên Ban kiểm soát.

- Bà Trình Thị Thiên Kim - Trưởng phòng Kiểm Tra Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh - Thành viên Ban kiểm soát.

Tin bài khác

Văn kiện đại hội VIII của Đảng Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Công khai minh bạch Lịch tiếp công dân Báo cáo tài chính năm 2022
Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đ/c Trần Việt Tân- thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo tổng kết Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 Đoàn viên Chi đoàn tham gia “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, tại Đồi 82, Tân Biên, Tây Ninh Đoàn viên Chi đoàn chăm sóc cây xanh, tỉa cây, nhổ cỏ Thí sinh của các Chi đoàn tham gia Hội thi kể chuyện “Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói ” Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” Hiến máu nhân đạo Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh

Giá vàng ĐVT:tr.đ/lượng

Tiện ích
© 2015 Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
Địa chỉ: Đường 30/04, P.1, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3811288 - Fax: (0276) 3813661