Giới thiệu
Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh Tây Ninh

Tên gọi

Tên đầy đủ: Quỹ Phát triển đất tỉnh Tây Ninh

Tên giao dịch quốc tế của Quỹ: Tay Ninh Land Dvelopment Fund.

Tên viết tắt: TLDF

Địa chỉ: Đường 30-4, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Fax: 0276.3813661

Điện thoại: 0276.3811288

Nhiệm vụ

Quỹ phát triển đất tỉnh Tây Ninh là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định thành lập và ủy thác cho Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh quản lý.

Quỹ có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, được sử dụng con dấu riêng của Quỹ Phát triển đất để giao dịch.

Quỹ có chức năng tiếp nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tây Ninh.

Hội đồng quản lý

– Ông: Dương Văn Thắng –  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh – Chủ tịch Hội đồng quản lý.

– Bà: Nguyễn Thị Hà – Phó Giám đốc – Phụ trách Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý.

- Ông:  Nguyễn Văn Đước - Giám đốc Sở Tài Chính - Thành viên Hội đồng quản lý.

- Bà: Nguyễn Thị Hiếu - Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh - Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

- Ông: Phạm Lưu Nhạn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh - Thành viên Hội đồng quản lý.

Ban Kiểm soát

- Ông: Trương Trúc Phương - Phó Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Tây Ninh - Trưởng ban kiểm soát.

- Bà Lâm Huỳnh Kim Thu - Phó Trưởng Phòng Quản lý Ngân sách Sở Tài Chính tỉnh Tây Ninh - Thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Huỳnh Quang VinhPhó phòng Kinh tế Tài chính – UBND tỉnh  - Thành viên Ban kiểm soát.

Tin bài khác

Văn kiện đại hội VIII của Đảng Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Công khai minh bạch Lịch tiếp công dân Báo cáo tài chính năm 2022
Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đ/c Trần Việt Tân- thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo tổng kết Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 Đoàn viên Chi đoàn tham gia “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, tại Đồi 82, Tân Biên, Tây Ninh Đoàn viên Chi đoàn chăm sóc cây xanh, tỉa cây, nhổ cỏ Thí sinh của các Chi đoàn tham gia Hội thi kể chuyện “Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói ” Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” Hiến máu nhân đạo Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh

Giá vàng ĐVT:tr.đ/lượng

Tiện ích
© 2015 Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
Địa chỉ: Đường 30/04, P.1, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3811288 - Fax: (0276) 3813661