Văn bản
Các quy chế nghiệp vụ của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh

1. Quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ của Quỹ Đầu tư phát triển ( tải về);

2. Quy chế thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật của Quỹ Đầu tư phát triển( Tải về);

3. Quy chế huy động vốn của Quỹ Đầu tư phát triển (Tải về);

4. Quy chế đầu tư tài chính và góp vốn thành lập doanh nghiệp của Quỹ ( Tải về);

5. Quy chế cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển ( Tải về);

6. Quy chế quản lý, phân phối quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý của Quỹ Đầu tư phát triển ( Tải về);

7. Quy chế Quản lý, phân phối quỹ tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với thành viên Ban Kiểm soát, người lao động Quỹ Đầu tư phát triển ( Tải về );

8. Quy chế bảo đảm tiền vay của Quỹ Đầu tư phát triển ( tải về );

Tin bài khác

Lịch tiếp công dân
Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đ/c Trần Việt Tân- thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo tổng kết Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 Đoàn viên Chi đoàn tham gia “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, tại Đồi 82, Tân Biên, Tây Ninh Đoàn viên Chi đoàn chăm sóc cây xanh, tỉa cây, nhổ cỏ Thí sinh của các Chi đoàn tham gia Hội thi kể chuyện “Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói ” Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” Hiến máu nhân đạo Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh

Giá vàng ĐVT:tr.đ/lượng

Tiện ích
© 2015 Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
Địa chỉ: Đường 30/04, P.1, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3811288 - Fax: (0276) 3813661