Cơ cấu tổ chức
Kiện toàn Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Bộ máy quản lý điều hành Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh.

Theo quy định tại Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh; Quyết định số 1718/QĐ-UBND  ngày 12/8/ 2109 của UBND tỉnh Tây Ninh về thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh và các Quyết định về thay đổi thành viên ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển, hiện tại về tổ chức bộ máy của Quỹ được kiện toàn bao gồm: Hội đồng quản lý thay đổi 01 thành viên của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban kiểm soát thay đổi 02 thành viên và bộ máy điều hành; Ban Giám đốc Quỹ bổ sung thêm 01 Phó Giám đốc, các phòng nghiệp vụ có 7 phòng, theo đề án được phê duyệt sáp nhập Phòng Huy động vốn và Quản trị rủi ro vào phòng tổng hợp và biên chế của Phòng được bố trí về các phòng nghiệp vụ

  1. Hội đồng quản lý:

     - Ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

     - Ông Nguyễn Văn Đước - Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Tây Ninh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

     - Bà Nguyễn Thị Hà  - Phó Giám đốc – Phụ trách Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh - Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Quỹ.

     - Ông Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh - Thành viên Hội đồng quản lý.

     - Ông Kiều Công Minh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh - Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

  1. Ban Kiểm soát:

     - Ông Đàm Văn Cường  - Trưởng Phòng Quản lý Ngân sách Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh - Trưởng ban kiểm soát.

     - Bà Phạm Vũ Anh Thi – Trưởng phòng Kinh tế Tài chính - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh – Thành viên Ban kiểm soát.

     - Ông Nguyễn Văn TuấtThanh tra viên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh - Thành viên Ban kiểm soát.

  1. Ban Giám đốc:

     - Bà Nguyễn Thị Hà - Phó Giám đốc – Phụ trách Quỹ Đầu tư phát triển.

     - Bà Ngô Phạm Phương Thu - Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển.

     - Bà Hồng Lê Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển.

  1. Phân công phụ trách trong Ban Giám đốc:

     - Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc - Phụ trách.

        + Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các Phòng: Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Tín dụng.

        + Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ủy Ban nhân dân tỉnh giao.

     - Đồng chí Ngô Phạm Phương Thu, Phó Giám đốc.

         Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các Phòng: Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Tổng hợp.

        + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Đầu tư phát triển phân công.

     - Đồng chí Hồng Lê Minh Nguyệt, Phó Giám đốc.

        + Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các Phòng: Phòng Đầu tư, Phòng Kiểm tra.

        + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Đầu tư phát triển phân công.

  1.   Các phòng nghiệp vụ Quỹ:

- Phòng Tổng hợp

Phụ trách Phòng   Tổng hợp

Ông  Nguyễn Hồng Đức

- Phòng Tổ chức Hành chính

Q. Trưởng phòng

  Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu

- Phòng Tín dụng

Trưởng phòng

Ông Phạm Hồng Hải

- Phòng Tài chính Kế toán

Trưởng phòng

Bà Nguyễn Thị Lộc

- Phòng Đầu tư

Trưởng phòng

Ông Nguyễn Hồng Đức

- Phòng Kiểm tra

Trưởng phòng

Bà Trình Thị Thiên Kim

Tin bài khác

Văn kiện đại hội VIII của Đảng Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Lịch tiếp công dân
Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đ/c Trần Việt Tân- thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo tổng kết Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 Đoàn viên Chi đoàn tham gia “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, tại Đồi 82, Tân Biên, Tây Ninh Đoàn viên Chi đoàn chăm sóc cây xanh, tỉa cây, nhổ cỏ Thí sinh của các Chi đoàn tham gia Hội thi kể chuyện “Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói ” Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” Hiến máu nhân đạo Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh

Giá vàng ĐVT:tr.đ/lượng

Tiện ích
© 2015 Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
Địa chỉ: Đường 30/04, P.1, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3811288 - Fax: (0276) 3813661