default

Theo quy định tại Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh; Quyết định số 1718/QĐ-UBND  ngày 12/8/ 2109 của UBND tỉnh Tây Ninh về thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh và các Quyết định về thay đổi thành viên ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển, hiện tại về tổ chức bộ máy của Quỹ được kiện toàn bao gồm: Hội đồng quản lý thay đổi 01 thành viên của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban kiểm soát thay đổi 02 thành viên và bộ máy điều hành; Ban Giám đốc Quỹ bổ sung thêm 01 Phó Giám đốc, các phòng nghiệp vụ có 7 phòng, theo đề án được phê duyệt sáp nhập Phòng Huy động vốn và Quản trị rủi ro vào phòng tổng hợp và biên chế của Phòng được bố trí về các phòng nghiệp vụ

Văn kiện đại hội VIII của Đảng Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Công khai minh bạch Lịch tiếp công dân Báo cáo tài chính năm 2022
Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đ/c Trần Việt Tân- thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo tổng kết Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 Đoàn viên Chi đoàn tham gia “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, tại Đồi 82, Tân Biên, Tây Ninh Đoàn viên Chi đoàn chăm sóc cây xanh, tỉa cây, nhổ cỏ Thí sinh của các Chi đoàn tham gia Hội thi kể chuyện “Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói ” Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” Hiến máu nhân đạo Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh

Giá vàng ĐVT:tr.đ/lượng

Tiện ích
© 2015 Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
Địa chỉ: Đường 30/04, P.1, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3811288 - Fax: (0276) 3813661