Tin TDIF
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Văn bản số 758/UBND-KTTC ngày 14/4/2020 của Úy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc chuyển nhượng dự án chợ Bàu Năng;

Căn cứ Văn bản số 8058/VP-KTTC ngày 29/10/2020 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh  về việc giá khởi điểm bán đấu giá chuyển nhượng dự án chợ Bàu Năng;

Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-QĐTPT ngày 10/11/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh về việc phê duyệt chủ trương chuyển nhượng Dự án chợ Bàu Năng;

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-QĐTPT ngày 11/11/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng Dự án chợ Bàu Năng; 

Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 

  1. Tài sản đấu giá: Dự án chợ Bàu Năng của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh, cụ thể như sau:

       1.1. Quyền sử dụng đất cho thuê trả tiền hàng năm (lợi thế quyền thuê đất): 3.474,7 m2;

       1.2. Tài sản gắn liền với đất gồm các hạng mục sau:

– Nhà lồng chợ (bao gồm hồ nước PCCC HN1): Diện tích xây dựng 925,44 m2, diện tích sàn xây dựng 1.094,76 m2; số tầng: 01; công trình dân dụng cấp IV (móng, cột BTCT đá 1×2 mác 250; mái lợp tôn, khung kèo thép; tường xây gạch, sơn nước; nền bê tông đá 1×2 mác 200) + 01 bể nước ngầm PCCC (bê tông cốt thép đá 1×2 mác 250 toàn khối).

– Nhà lồng chợ phụ 01: Diện tích xây dựng 674,8 m2; diện tích sàn xây dựng 674,8 m2; số tầng: 01; công trình dân dụng cấp IV (móng, cột BTCT đá 1×2 mác 250; mái lợp tôn, khung kèo thép; tường xây gạch, sơn nước; nền bê tông đá 1×2 mác 200).

– Nhà lồng chợ phụ 02: Diện tích xây dựng 110,4 m2; diện tích sàn xây dựng 110,4 m2; số tầng: 01; công trình dân dụng cấp IV (móng, cột BTCT đá 1×2 mác 250; mái lợp tôn, khung kèo thép; tường xây gạch, sơn nước; nền bê tông đá 1×2 mác 200).

– Nhà vệ sinh: Diện tích xây dựng 11,76 m2; diện tích sàn xây dựng 11,76 m2; số tầng: 01; công trình dân dụng cấp IV (móng, cột BTCT đá 1×2 mác 200; mái lợp tôn, xà gồ thép; tường xây gạch, sơn nước; nền gạch ceramic 250×250, cửa sổ sắt kính, cửa đi nhôm kính).

– Nhà để xe: Diện tích xây dựng 34,02 m2; diện tích sàn xây dựng 34,02 m2; số tầng: 01; công trình dân dụng cấp IV (móng, cột BTCT đá 1×2 mác 200; mái lợp tôn, cột, vì kèo, xà gồ thép; nền bê tông đá 1×2 mác 150).

– Hồ nước PCCC và nhà che máy bơm: Diện tích xây dựng 7,29 m2; diện tích sàn xây dựng 39,29 m2; số tầng: 01; công trình dân dụng cấp IV (mái lợp tôn; vì kèo, xà gồ thép) + 01 bể nước ngầm PCCC (bê tông cốt thép đá 1×2 mác 250 toàn khối).

– Đài nước 2m3: Diện tích xây dựng 5,76 m2; diện tích sàn xây dựng 5,76 m2; số tầng: 01; công trình dân dụng cấp IV (móng, cổ cột BTCT đá 1×2 mác 200; chân bồn nước thép hình; nền bê tông đá 4×6 mác 100, láng xi măng mác 75).

– Hệ thống thoát nước, sân đường nội bộ;

– Trạm biến áp 37,5 kVA;

– Tuyến ống cấp nước HDPE D110 vào chợ Bàu Năng.

  1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 10.630.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, sáu trăm ba mươi triệu đồng). Giá khởi điểm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%.
  2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Các tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016.
  3. Thời gian nộp Báo giá và Hồ sơ năng lực: Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 01/12/2020 (trong giờ hành chính).
  4. Địa điểm nộp: Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/04, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

– Điện thoại: (0276) 3811288            Fax: (0276) 3813661

Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh thông báo để các tổ chức đấu giá được biết, tham gia chào giá cung cấp dịch vụ./.

Tin bài khác

Văn kiện đại hội VIII của Đảng Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Công khai minh bạch Lịch tiếp công dân Báo cáo tài chính năm 2022
Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đ/c Trần Việt Tân- thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo tổng kết Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 Đoàn viên Chi đoàn tham gia “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, tại Đồi 82, Tân Biên, Tây Ninh Đoàn viên Chi đoàn chăm sóc cây xanh, tỉa cây, nhổ cỏ Thí sinh của các Chi đoàn tham gia Hội thi kể chuyện “Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói ” Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” Hiến máu nhân đạo Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh

Giá vàng ĐVT:tr.đ/lượng

Tiện ích
© 2015 Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
Địa chỉ: Đường 30/04, P.1, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3811288 - Fax: (0276) 3813661