Tin TDIF
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 80/2020/HĐĐG/QĐTPT-TT ngày 09 tháng 12 năm 2020 giữa Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh và Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng;

Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 253/2020/TB-ĐGTT ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng,

Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản như sau: 

  1. Tài sản đấu giá: Dự án chợ Bàu Năng của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh, cụ thể:

      1.1. Quyền sử dụng đất(lợi thế quyền thuê đất):

      – Thửa đất số: 663;

      – Tờ bản đồ số: 44;

      – Địa chỉ: Xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh;

      – Diện tích: 3.474,7 m2 (Ba ngàn bốn trăm bảy mươi bốn phẩy bảy mét vuông);

      – Hình thức sử dụng : Riêng: 3.474,7 m2 – Chung: không;

      – Mục đích sử dụng: Đất chợ – DCH (Dự án đầu tư xây dựng chợ Bàu Năng);

      – Thời hạn sử dụng: Đến ngày 01/03/2067;

      – Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 15/06/2017 của UBND tỉnh;

      – Ghi chú: Được giảm tiền thuê đất 16 năm 6 tháng (kể từ tháng 06/2017 đến tháng 11/2033) theo Quyết định số 5539/QĐ-CT ngày 30/11/2017 của Cục Thuế tỉnh.

      1.2. Tài sản gắn liền với đất gồm các hạng mục sau:

      – Nhà lồng chợ (bao gồm hồ nước PCCC HN1): Diện tích xây dựng 925,44 m2, diện tích sàn xây dựng 1.094,76 m2; số tầng: 01; công trình dân dụng cấp IV (móng, cột BTCT đá 1×2 mác 250; mái lợp tôn, khung kèo thép; tường xây gạch, sơn nước; nền bê tông đá 1×2 mác 200) + 01 bể nước ngầm PCCC (bê tông cốt thép đá 1×2 mác 250 toàn khối).

      – Nhà lồng chợ phụ 01: Diện tích xây dựng 674,8 m2; diện tích sàn xây dựng 674,8 m2; số tầng: 01; công trình dân dụng cấp IV (móng, cột BTCT đá 1×2 mác 250; mái lợp tôn, khung kèo thép; tường xây gạch, sơn nước; nền bê tông đá 1×2 mác 200).

      – Nhà lồng chợ phụ 02: Diện tích xây dựng 110,4 m2; diện tích sàn xây dựng 110,4 m2; số tầng: 01; công trình dân dụng cấp IV (móng, cột BTCT đá 1×2 mác 250; mái lợp tôn, khung kèo thép; tường xây gạch, sơn nước; nền bê tông đá 1×2 mác 200).

      – Nhà vệ sinh: Diện tích xây dựng 11,76 m2; diện tích sàn xây dựng 11,76 m2; số tầng: 01; công trình dân dụng cấp IV (móng, cột BTCT đá 1×2 mác 200; mái lợp tôn, xà gồ thép; tường xây gạch, sơn nước; nền gạch ceramic 250×250, cửa sổ sắt kính, cửa đi nhôm kính).

      – Nhà để xe: Diện tích xây dựng 34,02 m2; diện tích sàn xây dựng 34,02 m2; số tầng: 01; công trình dân dụng cấp IV (móng, cột BTCT đá 1×2 mác 200; mái lợp tôn, cột, vì kèo, xà gồ thép; nền bê tông đá 1×2 mác 150).

      – Hồ nước PCCC và nhà che máy bơm: Diện tích xây dựng 7,29 m2; diện tích sàn xây dựng 39,29 m2; số tầng: 01; công trình dân dụng cấp IV (mái lợp tôn; vì kèo, xà gồ thép)          + 01 bể nước ngầm PCCC (bê tông cốt thép đá 1×2 mác 250 toàn khối).

      – Đài nước 2m3: Diện tích xây dựng 5,76 m2; diện tích sàn xây dựng 5,76 m2; số tầng: 01; công trình dân dụng cấp IV (móng, cổ cột BTCT đá 1×2 mác 200; chân bồn nước thép hình; nền bê tông đá 4×6 mác 100, láng xi măng mác 75).

      – Hệ thống thoát nước, sân đường nội bộ;

      – Trạm biến áp 37,5 kVA;

      – Tuyến ống cấp nước HDPE D110 vào chợ Bàu Năng.

      1.3. Hiện trạng hoạt động, quản lý, kinh doanh khai thác chợ:

      Chợ Bàu Năng được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2019, với quy mô gồm 170 điểm kinh doanh, bao gồm: 32 kiot và 138 quầy sạp.

      Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh đã thực hiện ký hợp đồng cho thuê vị trí kinh doanh 24/32 kiot với đơn giá 1.400.000 đồng/m2/năm (đã bao gồm VAT 10%) và 132/138 sạp với đơn giá 850.000 đồng/m2/năm (đã bao gồm VAT 10%). Quỹ thực hiện ký kết hợp đồng trực tiếp với các hộ tiểu thương theo từng kỳ hạn là 05 năm và được chia làm 03 đợt thu: Đợt 1 – đóng 20% giá trị hợp đồng; đợt 2 – đóng thêm 60% giá trị hợp đồng sau khi nhận mặt bằng; đợt 3 – 20% còn lại sau thời gian 3 tháng từ đợt 2.

      Đối với các hợp đồng được ký tại thời điểm hiện tại, Quỹ sẽ thu 100% giá trị hợp đồng theo đơn giá nêu trên. Hết thời hạn 5 năm của hợp đồng, các hộ kinh doanh sẽ thực hiện ký lại hợp đồng với Nhà đầu tư trúng đấu giá với các điều khoản do các bên tự thỏa thuận.

      Ban quản lý chợ là Hợp tác xã Dịch vụ – Nông nghiệp Phúc Lộc, trúng đấu giá theo hợp đồng kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Bàu Năng giữa Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh và Hợp tác xã Dịch vụ – Nông nghiệp Phúc Lộc ký kết ngày 24/12/2018 với giá trúng thầu là 44 triệu/năm.

      * Lưu ý:

      Tài sản được bán và bàn giao theo hiện trạng thực tế. Người tham gia mua tài sản đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu, tham khảo, xem kỹ hồ sơ pháp lý, hồ sơ về tài chính, công nợ về thuế, lệ phí của tài sản bán đấu giá. Đồng thời có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra thực địa tài sản đấu giá trước khi tham gia mua đấu giá tài sản.

      Quyền sử dụng đất nêu trên được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

      Khách hàng đăng ký mua tài sản phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật Đất đai năm 2013; phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê và tiếp tục sử dụng đất thuê.

      Khách hàng đăng ký mua tài sản phải tự liên hệ trước với Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại tỉnh Tây Ninh để tìm hiểu, thực hiện các thủ tục pháp lý và quyền tiếp tục được thuê đất, các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng dự án đầu tư sau khi trúng đấu giá; Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh và Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp khách hàng trúng đấu giá không được cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp tục cho thuê Quyền sử dụng đất nêu trên.

      Các khoản thuế liên quan đến tài sản đấu giá như thuế giá trị gia tăng VAT, phí trước bạ, phí công chứng và các chi phí khác có liên quan đến thủ tục chuyển nhượng và đăng ký quyền sử dụng tài sản do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp.

      Khách hàng, nhà đầu tư tham giá đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu, xem kỹ nội dung Phương án chuyển giao tài sản sau đấu giá quy định tại mục 7.5, Điều 7 Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh và Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng và tại quy chế cuộc đấu giá ban hành kèm theo, cũng như Phương án chuyển nhượng chợ Bàu Năng do Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn EOI – Việt Nam thực hiện đính kèm hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá.

  1. Giá khởi điểm của tài sản: 10.630.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng). Giá khởi điểm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trư­ớc bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật.
  2. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 1.063.000.000 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi ba triệu đồng) tương đương 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

      Tiền đặt trước có thể được chuyển khoản hoặc bảo lãnh ngân hàng.

      Thông tin chuyển khoản như sau:

      – Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng

      – Số tài khoản: 0531002544939

      – Tại: Ngân hàng Vietcombank – CN Đông Sài Gòn

      Tiền đặt trước được xem là hợp lệ khi tài khoản công ty báo có trước ngày tổ chức đấu giá.

      Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng sẽ không chịu trách nhiệm về việc người tham gia đấu giá chuyển sai khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá. Trường hợp này người tham gia đấu giá phải tự mình liên hệ, xử lý và yêu cầu chủ tài khoản nhận tiền đặt trước do chuyển sai hoàn trả lại.

  1. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
  2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ, nộp tiền mặt tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, số 52 đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
  3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định.

      Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá không được thuộc trường hợp pháp luật quy định không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 của Quốc Hội ban hành ngày 17/11/2016 về việc đấu giá tài sản.

  1. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng để tiến hành nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

      Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

      + Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (bản chính);

      + Đơn đăng ký xem tài sản đấu giá theo mẫu (bản chính, nếu có);

      + Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (bản photo);

      + Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu đối với cá nhân (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu);

      + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao y) và Chứng minh thư nhân dân (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu) của người đại diện đối với tổ chức; 

      + Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản: Trường hợp ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân thì Giẩy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản phải được công chứng theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức ủy quyền cho cá nhân tham gia đấu giá tài sản thì phải có giấy tờ hợp lệ chứng minh người đó được tổ chức ủy quyền. Kèm theo đó là giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (bản sao y hoặc bản photo có bản chính để đối chiếu);

      + Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có);

      + Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

  1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

      – Thời hạn niêm yết: Từ ngày 10/12/2020 đến hết ngày đấu giá xong tài sản đấu giá.

      – Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 10/12/2020 đến 17h00 phút ngày 26/12/2020.

      – Thời gian xem tài sản: Từ ngày 10/12/2020 đến 17h00 phút ngày 29/12/2020.

      – Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/12/2020 đến 17h00 phút ngày 29/12/2020 (trừ chủ nhật).

      – Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, P. 5, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

  1. Thời gian, địa điểm, hình thức đấu giá và phương thức đấu giá:

      – Thời gian dự kiến: Ngày 30/12/2020.

      – Địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng, địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

      – Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng.

      – Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

      * Đối với người mua được tài sản đấu giá: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá người trúng đấu giá thanh toán 100% của giá trị tài sản trúng đấu giá (bao gồm tiền đặt trước đã chuyển vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng) theo thông tin dưới đây:

      – Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng.

      – Số tài khoản: 0531002544939.

      – Tại: Ngân hàng Vietcombank – CN Đông Sài Gòn.

      * Thông tin liên hệ:

      – Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng.

      – Địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

      – Điện thoại: 028.62946889.

Tin bài khác

Văn kiện đại hội VIII của Đảng Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Công khai minh bạch Lịch tiếp công dân Báo cáo tài chính năm 2022
Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đ/c Trần Việt Tân- thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo tổng kết Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 Đoàn viên Chi đoàn tham gia “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, tại Đồi 82, Tân Biên, Tây Ninh Đoàn viên Chi đoàn chăm sóc cây xanh, tỉa cây, nhổ cỏ Thí sinh của các Chi đoàn tham gia Hội thi kể chuyện “Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói ” Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” Hiến máu nhân đạo Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh

Giá vàng ĐVT:tr.đ/lượng

Tiện ích
© 2015 Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
Địa chỉ: Đường 30/04, P.1, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3811288 - Fax: (0276) 3813661