Lịch Tiếp Công Dân
Lịch tiếp công dân tại Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh năm 2022

Căn cứ Luật tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;

Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh (gọi tắt là Quỹ) thông báo Lịch tiếp công dân của Bà Nguyễn Thị Hà – Phó Giám đốc phụ trách Quỹ trong năm 2022, mỗi tháng 01 ngày, cụ thể như sau:

Lịch tiếp công dân năm 2022 của Quỹ Đầu tư Phát triển

– Trường hợp Phó Giám đốc phụ trách Quỹ bận đi công tác không thể tiếp công dân theo lịch, thì ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc tiếp công dân và có trách nhiệm báo cáo lại Phó Giám đốc phụ trách Quỹ về kết quả tiếp công dân.

– Trưởng các Phòng nghiệp vụ có trách nhiệm giúp Phó Giám đốc phụ trách Quỹ tiếp công dân thường xuyên các ngày còn lại tại Quỹ Đầu tư phát triển.

– Địa điểm tiếp công dân: Quỹ Đầu tư phát triển (Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

– Thời gian tiếp công dân:

+ Buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Số điện thoại liên lạc: 0276.3811288. (Phòng Tổ chức Hành chính).

Lịch tiếp công dân này được niêm yết công khai tại bảng thông báo của Quỹ và được đăng tải trên Website của Quỹ Đầu tư phát triển, địa chỉ: https://www.tdif.vn

Trân trọng thông báo.

Chi tiết văn bản thông báo ( tải về)

Tin bài khác

Văn kiện đại hội VIII của Đảng Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Công khai minh bạch Lịch tiếp công dân Báo cáo tài chính năm 2022
Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đ/c Trần Việt Tân- thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo tổng kết Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 Đoàn viên Chi đoàn tham gia “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, tại Đồi 82, Tân Biên, Tây Ninh Đoàn viên Chi đoàn chăm sóc cây xanh, tỉa cây, nhổ cỏ Thí sinh của các Chi đoàn tham gia Hội thi kể chuyện “Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói ” Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” Hiến máu nhân đạo Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh

Giá vàng ĐVT:tr.đ/lượng

Tiện ích
© 2015 Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
Địa chỉ: Đường 30/04, P.1, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3811288 - Fax: (0276) 3813661