Hướng dẫn thủ tục
default
  1. Đối tượng vay vốn (Quyết định số 02/QĐ-QHTPTHTX ngày 30/1/2015 )

Các tổ hợp tác có tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 (Nghị định 77) của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

default

I. Đối tượng vay vốn (Quyết định số 2016/QĐ-HĐQLngày 08/9/2014)

 Áp dụng với các dự án đầu tư hoặc phương án đề nghị tài trợ thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường,bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học;dự án đầu tư thực hiện việc phòng,chống,khắc phục ô nhiễm,suy thoái và sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hoặc giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ nhưng có phạm vi ảnh hưởng lớn ( gọi chung là các dự án đầu tư );các hạng mục nhằm bảo vệ môi trường thuộc các dự án.

default

Thủ tục cho vay vốn tại Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh.

Văn kiện đại hội VIII của Đảng Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Lịch tiếp công dân
Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đ/c Trần Việt Tân- thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo tổng kết Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 Đoàn viên Chi đoàn tham gia “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, tại Đồi 82, Tân Biên, Tây Ninh Đoàn viên Chi đoàn chăm sóc cây xanh, tỉa cây, nhổ cỏ Thí sinh của các Chi đoàn tham gia Hội thi kể chuyện “Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói ” Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” Hiến máu nhân đạo Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh

Giá vàng ĐVT:tr.đ/lượng

Tiện ích
© 2015 Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
Địa chỉ: Đường 30/04, P.1, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3811288 - Fax: (0276) 3813661